Penzion Mandy

AGB

Všeobecné podmínky pro přenocování

Smlouva

 1. Smlouva o ubytování hostů je uzavřena, jakmile je pokoj objednán a potvrzen nebo zpřístupněn.
 2. Rezervované pokoje jsou k dispozici od 15.00 v den příjezdu do 10.00 v den odjezdu. Po 18:00 jsme oprávněni přidělit rezervované pokoje jiným hostům, pokud nebyl výslovně dohodnut pozdější čas příjezdu.
 3. Na poskytnutí konkrétních pokojů nebo prostor není nárok; pokud potvrzené pokoje nebo prostory nejsou k dispozici, můžeme poskytnout náhradu v přibližně stejné hodnotě, a to i v jiném zařízení.

Dlouhodobý pronájem

 1. V případě pobytu nebo délky pobytu delší než 60 dní je host povinen předložit penzionu během prvních 6 dní oficiální potvrzení o přihlášení (vedlejší pobyt).
 2. Faktury za dlouhodobé pronájmy se platí předem, nejpozději do 3. dne běžného měsíce.

Platba

 1. Penzion je oprávněn požadovat zálohu nebo platbu předem, zejména v případě skupinových rezervací. V případě neobdržení dohodnuté zálohy může penzion od smlouvy odstoupit.
 2. Při včasném zrušení rezervace se záloha vrací v plné výši.
 3. Naše faktury za penzi jsou splatné okamžitě, nejpozději při příjezdu, bez srážek a v hotovosti. Šeky, kreditní karty a platební prostředky jsou přijímány pouze na základě plnění a s výjimkou námi uznaných kreditních karet pouze po předchozí dohodě.

Rezignace

 1. Zrušení rezervace musí být provedeno písemně a potvrzeno penzionem.
 2. Zrušení individuální rezervace je možné bezplatně do 7 dnů před příjezdem.
 3. Zrušení rezervace pro skupiny (8 a více osob) je možné bezplatně do 28 dnů před rezervovaným datem příjezdu.
 4. V případě zrušení rezervace od 27. dne před příjezdem bude účtováno 50 % ceny pokoje. V případě zrušení rezervace mezi 14. a 4. dnem před dnem příjezdu účtujeme 70 % ceny pokoje. V případě zrušení rezervace do 3 dnů před příjezdem účtujeme plnou cenu pokoje sníženou o 20 %. Majitel penzionu je povinen v dobré víře přidělit nevyužité pokoje jiným hostům, pokud je to možné, aby se předešlo ztrátám.
 5. Dokud není pokoj přidělen jinak, platí host po dobu trvání smlouvy částku vypočtenou podle bodu 4.4.

Pravidla domácnosti

 1. Domácí zvířata nejsou v našem penzionu povolena.
 2. Kouření v našich pokojích je zakázáno.
 3. Za mimořádné znečištění se účtuje zvláštní poplatek za úklid ve výši 75,00 EUR.
 4. Od 22.00 hodin jsou všechny pokoje, chodby a venkovní prostory na noc uzavřeny.
 5. V našem penzionu si můžete rezervovat ubytování pro děti od 10 let.

Další

 1. Naše odpovědnost se řídí §§ 701-703 německého občanského zákoníku (BGB); odpovědnost z jiných důvodů je vyloučena, pokud jsme škodu nezpůsobili úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
 2. Místem plnění a soudní příslušností je Senftenberg.